Αναλυτές HbA1c

 

Afinion:
για χρήση από διαβητολογικά κέντρα

ADAMS A1c:
για χρήση από μικροβιολογικά εργαστήρια
 

Με την εμπειρία, εξειδίκευση και την τεχνογνωσία της Menarini diagnostics στον τομέα της μέτρησης των Γλυκοζυλιωμένων Πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένης και της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1c) αλλά και παθολογικών αιμοσφαιρινών. 

  1. Αναλυτές HbA1c Menarini diagnostics

  2. Understanding the New IFCC HbA1c Number