ΑΡΧΙΚΗ / Επικοινωνία

Επικοινωνία


Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την παρούσα φόρμα παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία από την Εταιρεία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως ορίζεται παρακάτω.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (“GDPR”), τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε με την παρούσα φόρμα, θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τον σκοπό της διαχείρισης εγγύησης του προϊόντος, της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα προνομίων και σε προωθητικές ενέργειες. Διαγνωστικές πληροφορίες και πληροφορίες χρήσης του μετρητή (προαιρετικά) θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς διασφάλισης ποιότητας. Μπορείτε επίσης να δώσετε τη συγκατάθεσή σας (προαιρετικά) ώστε να λαμβάνετε πληροφορίες για τα προϊόντα μας, επιλέγοντας το παρακάτω πεδίο. Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6.1.α και άρθρο 9.2.α). Τα Δεδομένα σας μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για την εκπλήρωση συμβατικών/κανονιστικών/νομικών υποχρεώσεων (άρθρα 6.1.γ και 9.2.θ). Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η εταιρεία ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ A.E.Β.Ε., Λ. Βουλιαγμένης 575, 16451 Αργυρούπολη, Αθήνα. E-mail: inform@menarinidiagnostics.gr ή/και dpo@menarini.com

Η επεξεργασία των Δεδομένων θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό και ασφαλή, ενώ πρόσβαση στα Δεδομένα θα έχουν μόνο: οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί μας, άλλες εταιρείες του ομίλου Menarini και έμπιστοι πάροχοι (που ενδέχεται επίσης να έχουν έδρα εκτός ΕΕ - στην οποία περίπτωση θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των διαβιβαζόμενων Δεδομένων). Τα Δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέγονται - και σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα που σας παρέχει ο GDPR (άρθρα 15-22) όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης/διαγραφής/φορητότητας, περιορισμού/αντίταξης στην επεξεργασία, ανάκλησης της συγκατάθεσης και υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την εταιρεία στα email inform@menarinidiagnostics.gr ή/και dpo@menarini.com.

Για την πλήρη έκδοση του ενημερωτικού σημειώματος παρακαλώ πατήστε εδώ.


Ονοματεπώνυμο

*

Τηλέφωνο

*

E-mail

*

Επωνυμία εταιρείας

Μήνυμα