ΑΡΧΙΚΗ / Glucodays
Glucodays
Glucodays


Share |

Υπάρχουν μέρες που μπορούμε, με την καθοδήγηση ενός ειδικού επαγγελματία υγείας να κάνουμε έναν ΔΩΡΕΑΝ εξειδικευμένο διαβητολογικό έλεγχο και να ενημερωθούμε για όλα όσα μας αφορούν για τον διαβήτη!

  • Έλεγχος διαβητικού ποδιού
  • αξιόπιστη μέτρηση γλυκόζης, αλλά και β-κετόνης
  • μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης,
  • εκπαίδευση στην αυτομέτρηση

Ρωτήστε σήμερα τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σας και βρείτε τη δική σας μέρα διαβήτη GlucoDAYS στην περιοχή σας.