ΑΡΧΙΚΗ / Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη


Share |

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη

Το αποτέλεσμα της γλυκοζυλιωμένης στο σπίτι σας.
Το πρωτοποριακό προϊόν της MENARINI diagnostics για τη μέτρηση της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης με εργαστηριακή HPLC μέθοδο και ακρίβεια, φέρνει το αποτέλεσμα στο σπίτι, χωρίς να φέρνει τον ασθενή στο εργαστήριο!