Άρθρα | ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

Ο αυτοέλεγχος πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του διαβητικού ασθενή προκειμένου να διαχειριστεί το διαβήτη.

Ο τακτικός έλεγχος του σακχάρου είναι σημαντικός

Για εσάς:
Σας δίνει την πληροφορία για το πότε το σάκχαρό σας είναι πολύ υψηλό >= 180mg/dl* ή πολύ χαμηλό < 72mg/dl*. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για το πώς αντιδρά ο οργανισμός σας στη θεραπεία, στην άσκηση και στη διατροφή που ακολουθείτε.

Για τη θεραπεία με ινσουλίνη:
Εξασφαλίζει ότι η δόση ινσουλίνης καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σας. Ακόμα,ελέγχει το σάκχαρό σας μετά το γεύμα και βοηθά στην αποτροπή των επεισοδίων υπογλυκαιμίας.

Για τον ιατρό σας:
Παρέχει πληροφορίες για τη θεραπεία σας προκειμένου να ρυθμιστεί αποτελεσματικά το σάκχαρό σας. Παράλληλα, ελέγχει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας σας.

Η κατανάλωση αλκοόλ, η απρογραμμάτιστη άσκηση, η παράλειψη γευμάτων μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στο σάκχαρό σας. Μπορεί οι υψηλές τιμές σακχάρου να έχουν αντίκτυπο στην υγεία σας στο μέλλον, αλλά οι χαμηλές τιμές ενδέχεται να σας οδηγήσουν άμεσα σε υπογλυκαιμία με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία σας.

Για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1
Α) Παιδιά - Νέοι

  • Θα πρέπει να ρυθμίζουν το σάκχαρό τους μεταξύ 75-144mg/dl* πριν από το γεύμα και μικρότερο από 180mg/dl* μετά το γεύμα
  • Θα πρέπει να προηγείται μέτρηση σακχάρου πριν τα γεύματα και το βράδυ πριν τον ύπνο , εφόσον κάνουν 2 ή και παραπάνω ινσουλίνες καθημερινά
  • Σε περιόδους όπου υπάρχει αδιαθεσία θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 4 μετρήσεις σακχάρου, προκειμένου το σάκχαρο να ελέγχεται αποτελεσματικά

Β) Ενήλικες

  • Θα πρέπει να ρυθμίζουν το σάκχαρό τους μεταξύ 75-126mg/dl* πριν το γεύμα και μικρότερο από 162mg/dl* μετά το γεύμα
  • Οι καθημερινές ενδεδειγμένες μετρήσεις σακχάρου είναι 2-4 και εξαρτώνται από τη θεραπεία αλλά και από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ατόμου
  • Σε περιπτώσεις αδιαθεσίας ή αρρύθμιστου σακχάρου απαιτούνται περισσότερες μετρήσεις

Για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2
Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 θα πρέπει να μετρούν το σάκχαρό τους συστηματικά, είτε κάνουν θεραπεία με χάπια, είτε με ινσουλίνη, και να ρυθμίζουν το σάκχαρό τους μεταξύ 75-126mg/dl* πριν το γεύμα και μικρότερο από 153mg/dl* μετά το γεύμα. Η συχνότητα των μετρήσεων εξαρτάται από:

  • Τη θεραπεία που ακολουθείτε
  • Αν το σάκχαρο είναι αρρύθμιστο
  • Περιπτώσεις αδιαθεσίας όπου απαιτείται συστηματικός έλεγχος του σακχάρου για να μην απορρυθμιστεί
  • Τον τρόπο ζωής (άσκηση, διατροφή) προκειμένου να αποφεύγονται επεισόδια υπογλυκαιμίας

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και η ρύθμιση του σακχάρου του εξαρτάται από τον τύπο του διαβήτη που έχει, τη θεραπεία του και άλλα ατομικά χαρακτηριστικά του.

Μόνο μέσω του αυτοελέγχου του σακχάρου μπορείτε να μειώσετε δραματικά τις μεσοπρόθεσμες αλλά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία σας. Εφόσον διατηρείτε το σάκχαρό σας σε φυσιολογικά επίπεδα, προστατεύετε τα μάτια, τα νεφρά και τα πόδια σας. Εφόσον ελέγχετε τη χοληστερίνη σας, προστατεύετε την καρδιά σας, ενώ ελέγχοντας την πίεσή σας, προστατεύετε και την καρδιά και τα νεφρά σας.

Η βάση της διαχείρισης του διαβήτη είναι ο τακτικός & συστηματικός αυτοέλεγχος του σακχάρου.

 

Η μέτρηση του σακχάρου είναι το ήμισυ της προσπάθειας διαχείρισης του διαβήτη. Το άλλο μισό είναι η κατανόηση των αποτελεσμάτων της κάθε μέτρησης σακχάρου καθώς και το ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση κάθε φορά. Η βάση της διαχείρισης του διαβήτη είναι ο τακτικός και συστηματικός αυτοέλεγχος μέσω του μετρητή σακχάρου και κετονών.
Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι για γενική ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να αντικαταστήσουν τις συμβουλές/οδηγίες του ιατρού σας.
Για όποιο θέμα υγείας αντιμετωπίζετε, θα πρέπει να συμβουλεύεστε πρώτα τον ιατρό σας.