Συνέδρια - Εκδηλώσεις | ΕΔΕ

15 -18 Μαρτίου 2017, Ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας.

8. ΕΔΕ
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
το οποίο έχει προγραμματισθεί για τις 15 έως 18 Μαρτίου 2017, στο Ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας.
http://www.ede.gr/

Share |